Biomassa kunnen we zo groeperen in een verzameling van niet-fossiele brandstoffen met een organische oorsprong. Bijvoorbeeld allerlei teelten, houtresidu’s, slib uit waterzuivering, bermmaaisel, landbouwresidu’s en mest van veeteelt. Biomassa kunnen we beschouwen als de energiebron waar het allemaal mee begon. Men gebruikte hout als brandstof voor verwarming en voor verlichting.

Energie uit biomassa of uit afvalverwerking wordt ook weleens bio-energie genoemd. Bij bio-energie is de bron eigenlijk een mengsel van plantaardige afvalmaterialen (bomen, struiken, fruit, onkruid, graan, maïs,…)

Een groot voordeel aan biomassa is zijn grote diversiteit aan grondstoffen maar dit is tevens ook zijn grootste nadeel. Aangezien er voor elke grondstof er een ander verwerkingsproces is en een andere arbeidsintensiteit.

Manieren

Uit biomassa kunnen we energie halen op 2 verschillende manieren namelijk:

  • Verbranding
    De eerste vorm van bio-energie is de verbranding van biomassa. Uit de warmte van de verbranding wordt er stoom geproduceerd die een generator aandrijft die elektriciteit produceert. De Belgische overheid herkent het officieel als alternatieve energie. Maar zoals iedereen weet komt er bij verbranding niet alleen warmte vrij maar ook CO². Daarom zeggen de tegenstanders dat dit geen alternatieve energie is. Omdat CO² slecht is voor het milieu. Deze gassen zijn even schadelijk voor het milieu als bijvoorbeeld kernenergie.
  • Vergisting
    De laatste vorm van bio-energie is het vergisten van de biomassa. Hierbij laten ze de bacteriën de biomassa gisten en komen er dampen vrij. Deze dampen worden ook wel “biogas” genoemd. Dit biogas heeft meestal een lage energie inhoud (methaan gehalte genoemd) en meestal een hoog zwavel gehalte. Na het “wassen” van het gas (door een loog of bio filtratie) gebruikt men het als brandstof voor motoren die een generator aandrijven om elektriciteit te verkrijgen.

Onenigheid

Toch heerst er wat onenigheid bij de experts over het feit of bio-energie wel zo duurzaam is dan men beweert. Vooral de biobrandstof wordt fel bekritiseerd, aangezien de duurzaamheid en het effect op het milieu lastig zijn om te achterhalen.

Men kan immers niet van een duurzame energiebron spreken als het productieproces van de biomassa te milieu eisend is dan het gebruiken van de verworven energie. Het productieproces moet immers ook milieu-vriendelijk zijn.

  • Ten eerste moet je weten van waar de biomassa afkomstig is.
  • Ten tweede moet je kijken op welke manier de biomassa is vervoerd
  • En ten slotte moet men gaan kijken hoe men energie uit de biomassa kan worden opgewekt.

Links

www.eoswetenschap.eu
www.ovam.be
www.natuurpunt.be
nl.wikipedia.org