Reeds van in de oudheid werd de kinetische energie die aanwezig was in de wind gebruikt voor de aandrijving van windmolens die instonden voor het vermalen van graan en het oppompen van water. Heden ten dage worden windturbines vooral toegepast voor de aandrijving van elektrische generatoren. Het gebruik van dergelijke vorm van hernieuwbare energie (hernieuwbaar vanwege het onuitputbaar karakter van de wind) heeft in de laatste twintig jaar een zeer grote ontwikkeling gekend. Men kan met een gerust hart zeggen dat het de energievorm is waarvan men op korte termijn de grootste relatieve toename kan verwachten.

Windenergie kan worden toegepast zowel op binnenland, kust en zelfs een stuk in zee. Waarbij men kan stellen dat bij de laatste twee de windintensiteit gevoelig hoger ligt dan bijvoorbeeld in het binnenland.

De grote ontwikkeling in deze energie heeft teweeggebracht dat er een gevoelige stijging is in zowel het rendement als in het eenheidsvermogen, dit dankzij een verfijnder ontwerp van de schoepen en door een betere regeling van de turbines en de generatoren. Zo worden er nu rendementen gerealiseerd die 20 à 40% hoger liggen dan voordien.

Het aantal elektrische energie dat een windturbine produceert hangt af van 2 factoren: de windsnelheid en de grote van de bladen. Hoe groter de bladen hoe groter het rendement van de windturbine. De windsnelheid hangt dan nog eens af van verschillende factoren: de plaats, de hoogte, het seizoen en tijd van de dag spelen een belangrijke rol bij windsnelheid.

Voordelen van windenergie

De kostprijs van een installatie voor de productie van elektriciteit uit windenergie kan geschat worden op ongeveer 750 à 1500 €/kW. Daarbij rekening houdend met de levensduur en de gebruiksduur, komt dit overeen met een kostprijs van 0,03 tot 0,10 €/kWh voor de geproduceerde elektrische energie. De energie vereist voor de bouw en constructie is beperkt, zodat de payback-periode kort is (3 à 6 maand).

Tegenwoordig kunnen nu ook particulieren aanspraak maken op een kleine windturbine. De opbrengst is echter beperkt tussen de 750 à 1500 €/kW op jaarbasis. Hiertegenover staat dat je al een windturbine kan laten installeren voor een investeringskost van ± € 2.500!

Nadelen van windenergie

  • De windmolens moeten voldoende plaats hebben om hun beoogde rendement te halen. Als je ze te dicht bij elkaar plaatst dan gaat het rendement drastisch naar beneden
  • Het is erg moeilijk om windturbines overal te plaatsen want de mechanische onderdelen (generator, bladen) maken erg veel lawaai en zorgen voor overlast in de buurt
  • De windmolens hebben ook bij een goede zonnige dag zonder veel wolken last van een “slagschaduw”. Dit is een schaduw die voortkomt vanuit de bladen en kan erg vervelend zijn

Wat zijn windmolenparken?

Een windmolenpark is een verzameling van meerdere windturbines bij elkaar. Zo een windmolenpark wordt meestal in de zee gebouwd omdat daar veel wind is en daar hebben de mensen geen hinder van het geluid dat de windturbines produceren.

Links