De belangrijkste soorten waterkracht energie even op een rijtje…

1) Het waterrad

Een goed en simpel voorbeeld van energie doormiddel van waterkracht is zonder meer het waterrad.

Werking eenvoudig voorgesteld: Bij stromend water wordt het rad aangedreven, het rad dat op zijn beurt een generator aandrijft gaat ervoor zorgen dat er energie vrijkomt, deze energie gaat dan naar een transformator die de vrijgekomen energie omzet naar elektriciteit.

Hoewel het waterrad een van de simpelste manieren is om met behulp van water energie op te wekken, zijn er toch enkele strenge factoren die meespelen.

  • In de eerste plaats mag er niet te veel stroming zijn, anders kan het rad beschadigd raken of vernield worden
  • Ten tweede moet er een constante stroming zijn van het water

2) Waterkrachtcentrales

In waterkrachtcentrales wordt de kinetische energie van water omgezet in bruikbare energie, dit meestal in de vorm van elektriciteit. Bijvoorbeeld stromend water in waterlopen of vallend water waarbij men dan de potentiële energie van het water onder invloed van de zwaartekracht eerst omzet naar kinetische energie en daarna naar bruikbare energie. Deze vorm van waterkracht is de meest bekende bij het opwekken van elektriciteit.

Varia: Met 99 percent van zijn energie, afkomstig van deze energievorm is Noorwegen de koploper in de wereld.

3) Golfslagen-energie

Golfslagen-energie bestaat vooral in theorie, want ze wordt zelden of nooit in praktijk toegepast door het overwicht van nadelen t.o.v. de eigenlijke voordelen. Deze vorm van alternatieve energie werkt als volgt: Een golf komt een constructie binnen, hierdoor wordt een turbine aangedreven, waardoor energie wordt opgewekt. Het eerste en tevens het grootste nadeel is wellicht de hoge kostprijs. De apparatuur is echter zeer fragiel en kan niet gebruikt worden in stormgebieden waar juist de golven groter en talrijker zijn.

We kunnen dit soort van alternatieve energie opdelen in 2 soorten namelijk:

  • Drijvende golfslag-energie: toegepast in zee en kan worden verplaatst indien nodig
  • Vaste golfslag-energie: wordt ergens aan een kustlijn geïnstalleerd

4) Getijden-energie

Energie uit getijden is een vorm die gebruik maakt van opslag van water. Als het hoogwater is, wordt er water achter een dam opgeslagen. Wanneer dit water gaat van hoogwater naar laagwater dan stroomt het water uit de dam door een turbine die dan een generator aandrijft. Waardoor energie kan worden opgewekt en met behulp van een transformator kan worden omgezet naar elektriciteit.

5) Dammen

Een dam of een stuwdam is wellicht de meest bekende vorm van energie opwekken met behulp van water. Een stuwdam is een constructie die water tegenhoudt van een bepaalde rivier. hierdoor ontstaat er een groot water-hoogte verschil voor en achter de dam. Door dit hoogteverschil en kleine openingen in de desbetreffende dam kan het water van de ene kant naar de andere kant lopen. in de openingen zitten verschillende waterturbines die generatoren aandrijven. Deze generatoren wekken elektrische energie op.

Links